Jasełka 2018

Rozkład dzwonków

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 9 50 - 10 35        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

„Zdrowie cały rok"

sveikata

Prasa pisze o nas..

spauda

Najlepszy Uczeń Roku 2018

najlepszy_uczen_2018

Mariusz Wojtkun - Pięć „Setek” z egzaminów

Mariusz Wojtkun

Dyplomy i podziękowania

Dip1

10 LAT GIMNAZJUM 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Wideo archiwum

gymnasium video

vaikas

 

 

 

 

 

 

 

Komisja do spraw dbania o dobro dziecka

Cele:

1.Zadbać o prewencję w szkole i o to, by dziecko w razie potrzeby otrzymało pomoc socjalną, mogło dostosować się do otoczenia, nabywało nawyki i wartości przydatne w przyszłości. Pomagać uczniom specjalnej troski (uczących się według programów dostosowanych do rozwoju ucznia).

2.Dbać o rozwój i zdrowie, zarówno psychiczne jak i fizyczne, ucznia, zapewnić poczucie bezpieczeństwa w gimnazjum.

3.Zapobiegać różnego rodzaju nałogom, starać się zmniejszać ryzyko przestępności, formować prawidłowe postawy obywatelskie, zachęcać uczniów do wykazywania inicjatywy w życiu społecznym gimnazjum, rozwijać postawę twórczą.

Zadania:

1.Zadbać o to, żeby dziecko otrzymało wykwalifikowaną pomoc pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego.

2.Udzielać fachowej konsultacji nauczycielom, rodzicom, opiekunom. Dbać o to, aby rodzice i prawni opiekunowie otrzymywali informację o zachowaniu się podopiecznych, uczęszczaniu i omawiać problemy bieżące.

3.Udzielać pomocy oraz rad nauczycielom dotyczących metod i sposobów pracy z uczniami nieprzestrzegającymi zobowiązujących zasad, dopuszczających się przemocy, podległych nałogom, opuszczających lekcje. Starać się wyjaśnić przyczyny wyżej wymienionych naruszeń.

4.Oceniać niepowodzenia uczniów w nauce, w obcowaniu z rówieśnikami, analizować dane sytuacje i wyjaśniać, służyć pomocą i radą.

5.Organizować spotkania, które będą miały na celu promowanie zdrowego trybu życia, organizować spotkania prewencyjne.

6.Systematycznie kontrolować zachowanie się uczniów specjalnej troski oraz tych, którzy popełniają różnego rodzaju wykroczenia.

7.Zapobiegać wszelkiego rodzaju sytuacjom krytycznym w relacjach uczniów z rówieśnikami, pedagogami oraz rodzicami.

8.Współpracować, dzielić się doświadczeniem, w miarę możliwości zapoznawać rodziców i nauczycieli z nowymi metodami pracy z trudnym dzieckiem.

 

Pracujący w gimnazjum specjaliści:

Czas pracy pedagoga specjalnego Tatjany Lozowoj

Dzień tygodnia Bezpośredni czas pracy z uczniami Konsultacje Pośredni czas pracy z uczniami
Poniedziałek 8.00 – 13.00  13.00 – 14.00  14.00 – 14.30
Wtorek 8.00 – 13.00  13.00 – 14.00  14.00 – 14.30
Środa 8.00 – 13.00 - 12.00 – 12.45 
Czwartek - - -
Piątek -  -  -

Pedagog specjalny pracuje w gab. 108

Czas pracy pedagoga socjalnego Swietłany Juodelienie

Przerwa obiadowa: 11:30 – 12:00

Dzień tygodnia Czas pracy Kółko umiejętności społecznych Bezpośredni czas pracy
Poniedziałek 8.00 – 14.00   14.00 – 17.00 
Wtorek 8.00 – 14.00   14.00 – 17.00
Środa -   -
Czwartek 8.00 – 14.00   14.00 – 17.00
Piątek 7.30 – 13.45 13.45 – 15.45 15.45 – 17.45

Pedagog socjalny pracuje w gab. 315

Czas pracy pedagoga socjalnego Krystyny Krepsztul

Przerwa obiadowa: 11:40 – 12:00

Dzień tygodnia Czas pracy Kółko umiejętności społecznych Bezpośredni czas pracy
Poniedziałek 15.10 - 16.10   15.10 – 16.10
Wtorek 7.30 – 11.40 13.00 - 14.30 14.30 – 17.30
Środa - 13.50 - 15.20 15.20 - 17.30
Czwartek 7.30 – 11.40   15.00 – 18.00
Piątek 8.00 – 9.00    

Pedagog socjalny pracuje w gab. 315

Czas pracy psychologa Eweliny Waitkewiczienie

Dzień tygodnia Bezpośredni czas pracy Przerwa obiadowa Kółko emocjalnego i fizycznego treningu
Wtorek 9.00 – 16.00 11.30 – 12.00   
Środa 9.00 – 15.25 11.30 – 12.00   
Czwartek 9.00 – 13.45 11.30 – 12.00  13.45 – 15.30
Piątek 9.00 – 12.50 11.30 – 12.00  

Psycholog pracuje w gab. 113

Czas pracy logopedy Agnieszki Vaitechowicz

Dzień tygodnia Bezpośredni czas pracy z uczniami Konsultacje Pośredni czas pracy z uczniami
Poniedziałek -    
Wtorek 15.00 – 15.50  15.50 – 16.20  
Środa -    
Czwartek 8.50 - 14.00   14.00 - 14.30
Piątek 8.00 – 11.00   11.00 – 11.30

Logopeda pracuje w gab. 108

Czas pracy logopedy Julity Aleksandrowicz

Dzień tygodnia Bezpośredni czas pracy z uczniami Konsultacje Pośredni czas pracy z uczniami
Poniedziałek 13.00 – 16.00 16.00 – 17.30  
Wtorek 13.00 – 16.30  16.00 – 17.00  
Środa 12.30 – 16.30    16.30 – 17.30
Czwartek      
Piątek 13.30 – 16.30   16.30 – 17.15

Logopeda pracuje w gab. 108

Czas pracy specjalisty do spraw ochrony zdrowia Natalii Dowksza

Dzień tygodnia Czas pracy
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00

Specjalista do spraw ochrony zdrowia pracuje w gab. 109

VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla  tu_ne_vienas Lochowo robotikavaikams