„DAROM 2018"

Rozkład dzwonków

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 10 00 - 10 45        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

„Zdrowie cały rok"

sveikata

Prasa pisze o nas..

spauda

Mariusz Wojtkun - Pięć „Setek” z egzaminów

Mariusz Wojtkun

Dyplomy i podziękowania

Dip1

10 LAT GIMNAZJUM 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Wideo archiwum

gymnasium video

Wizja - gimnazjum jest centrum oświaty i kultury:

  • gimnazjum jest harmonijne we własnym otoczeniu;
  • gimnazjum - to nauczanie i uczenie się;
  • gimnazjum jest przychylne i elastyczne na zmiany struktur;
  • członków gimnazjum jednoczy poczucie wspólnoty (wartości kulturowe, tradycje i obyczaje, poczucie odpowiedzialności);
  • gimnazjum dąży do stworzenia i wypełniania warunków, w których wszyscy członkowie jego wspólnoty mogą pomyślnie uczyć się;
  • kierownictwo i nauczyciele gimnazjum – to partnerzy uczestniczące w procesie nauczania, prowadzą otwartą dyskusję, wspólnie wytyczają perspektywy i wcielają je w życie.

Misja - tworzyć gimnazjum humanistyczne, także, w którym wszystko służy uczącemu się człowiekowi:

  • nie tylko przekazywać wiedzę uczniom, ale też w każdym dziecku widzieć dorastającego człowieka, za którego kształcenie się jesteśmy odpowiedzialni;
  • nauczyć dziecko żyć kierując się wartościami ogólnoludzkimi, odtwarzać zdolności i możliwości uczniów, szanować i zauważać potrzeby dziecka, aby wzmacniać jego samoocenę;
  • stwarzać warunki młodemu człowiekowi do odnalezienia w sobie prawdziwych chęci, umiejetności, budzić w nim potencjał wewnętrzny;
  • tworzyć wolną atmosferę uczenia się, pobudzać do twórczego rozwiązywania problemów.
VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla  robotikavaikams
tunevienas