„DAROM 2018"

Rozkład dzwonków

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 10 00 - 10 45        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

„Zdrowie cały rok"

sveikata

Prasa pisze o nas..

spauda

Mariusz Wojtkun - Pięć „Setek” z egzaminów

Mariusz Wojtkun

Dyplomy i podziękowania

Dip1

10 LAT GIMNAZJUM 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Wideo archiwum

gymnasium video

Komitet rodzicielski – organizacja rodziców działająca w ramach gimnazjum, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

Główne działania komitetu rodzicielskiego:

   • Interweniuje w sprawie nauczania, uczęszczania uczniów, w kwestiach zdrowotnych i żywieniowych.
   • Współpracuje z administracją, nauczycielami, rodzicami i uczniami.
   • W razie potrzeby bierze udział w posiedzeniu grupy prewencyjnej.
   • W razie potrzeby wizytuje lekcje, śledzi proces nauczania, uczęszczania, bierze udział w rozstrzyganiu konfliktów, wykroczeń w zachowaniu się uczniów.
   • Przedstawia dla administracji propozycje rodziców i uczniów.
   • Interweniuje w razie potrzeby w uzyskaniu dodatkowych środków na remonty i bieżące wydatki.

Działalność komitetu rodzicielskiego poza gimnazjum:

  • Nie jest obojętny na zachowanie się uczniów w miejscu publicznym, interesuje się działalnością ich pozalekcyjną.
  • Bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez gimnazjum i inne instytucje.
  • Uczestniczy w życiu kulturalno - społecznym, wpływa na kreowanie pozytywnej postawy ucznia.

Komitet rodzicielski:

1. Wioleta Cereszka - przewodnicząca

2. Irena Proczuchanowa - sekretarz

3. Władysław Garnega

4. Stanisław Waluszkiewicz

5. Regina Sakałauskienie

6. Swietłana Apanasowicz

VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla  robotikavaikams
tunevienas