„DAROM 2018"

Rozkład dzwonków

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 10 00 - 10 45        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

„Zdrowie cały rok"

sveikata

Prasa pisze o nas..

spauda

Mariusz Wojtkun - Pięć „Setek” z egzaminów

Mariusz Wojtkun

Dyplomy i podziękowania

Dip1

10 LAT GIMNAZJUM 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Wideo archiwum

gymnasium video

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWKIEGO:

Przewodnicząca: Karolina Petrusevič
Zastępca: Emilija Januškevič
Sekretarz: Karolina Gaidul

 

Cele samorządu:

1. Współpraca z administracją, nauczycielami, pracownikami szkoły.
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
3. Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
4. Obrona praw uczniów.
5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji gimnazjum oraz godne jego reprezentowanie.

 

Zasady działalności:

1. Do samorządu są wybierani uczniowie klas IG-IVG. .
2. Pracą samorządu kieruje wybrany przez uczniów Zarząd, w skład którego wchodzą:

  • Przewodniczący
  • Zastępca przewodniczącego
  • Sekretarz

3. Decyzje podejmowane są większością głosów.
4. Członek samorządu jest przykładem obowiązkowego, odpowiedzialnego, kulturalnego ucznia.
5. Członek samorządu udziela pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy szkolne, zapobiega konfliktom.
6. Spotkania samorządu odbywają się raz w tygodniu.
7. Samorząd co roku układa plan swojej działalności.

 

Spis uczniów:

8a  Valerija Bakanova, Diana Kovalčiukaitė
8b  Kamilia Mackevič, Vanesa Voisiat
8c  Gabriela Kren, Justyna Macevič
IGa  Daniel Žavoronok, Aurimas Paukštė
IGb  Evelina Muravska, Kamila Herman
IGc  Augustyna Stankevičiutė, Sabina Tankievič
IIGa  Katerina Balkanova, Alesia Gaidul, Valentina Glebkovskaja
IIGb  Roberta Bielievič, Justyna Urbanovič, Emil Valuškievič
IIGc  Diana Veržinska, Lauro Olševska, Karolina Pietrusievič
IIIGa  Karolina Gaidul, Jolita Nevadomskaja
IIIGb  Agata Karpovič, Diana Kurmel
IIIGc  Evelina Kozlovskytė, Greta Savickytė

 

VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla  robotikavaikams
tunevienas