Nasza Choinka

Mikołajki 2018

Rozkład dzwonków

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 9 50 - 10 35        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

Prasa pisze o nas..

spauda

Najlepszy Uczeń Roku 2018

najlepszy_uczen_2018

Mariusz Wojtkun - Pięć „Setek” z egzaminów

Mariusz Wojtkun

Dyplomy i podziękowania

Dip1

10 LAT GIMNAZJUM 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Wideo archiwum

gymnasium video

ZTL „Zgoda” powstał w 1988 r. w podwileńskim osiedlu Rudomina jako wynik potrzeby poznania i promowania polskiego dziedzictwa folklorystycznego. sveiksmall Jego założycielem jest sveiksmallzagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej Henryk Kasperowicz, który dotychczas pełni funkcję kierownika i choreografa Zespołu. Po pierwszych koncertach Zespół zwrócił na siebie uwagę swą oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj to ponad stuosobowa grupa młodocianych artystów, którzy w trzech sekcjach: tanecznej, wokalnej i kapeli rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż. Wieloletnia praca i zaangażowanie się kierownictwa oraz członków nadało Zespołowi specyficzny charakter. W swoim repertuarze „Zgoda” posiada narodowe i regionalne tańce Polski, różne programy i obrazki sceniczne, prezentujące folklor ziemi wileńskiej - „Jarmark kaziukowy”, „Zabawy nad Wilią”.

W roku 2009 Zespół opracował poemat Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” w weresji współczesnej. Premiera pierwszej polskiej rock opery na Litwie odbyła się podczas obchodów 20-lecia działalności artystycznej. W suitach łowickiej, opoczyńskiej, rzeszowskiej, sądeckiej, lubelskiej, spiskiej, kurpiowskiej i żywieckiej Zespół barwnie i żywo prezentuje piękno polskiego folkloru ludowego. Od wielu lat „Zgoda” pozostaje wierna pierwotnej idei - popularyzuje pieśni, tańce oraz melodie innych narodów, m. in. litewski folklor ludowy, folklor żydowski i białoruski. Na scenie Zespół wyróżnia nie tylko żywiołowość i wysoka technika taneczna, ale i bogactwo stroi ludowych. Za lata istnienia ZTL „Zgoda” uczestniczył w wielkiej liczbie wysokiej rangi imprez i koncertów, występował też na największych scenach stolicy i innych miast Litwy. Jego występy gorąco oklaskiwano w Polsce, Czechach, Niemczech, Francji, Szwecji, Anglii, Węgrzech, Włoszech, Grecji, Norwegii, Irlandii, Hiszpanii. „Zgoda” wielokrotnie reprezentowała Litwę na wielu renomowanych międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, jak również jest częstym uczestnikiem krajowych festiwali i przeglądów. Zespół niejednokrotnie wyróżniano na wielu prestiżowych festiwalach i konkursach. Jest, m.in. laureatem I Festiwalu Kultury Kresowej (Mrągowo, Polska), laureatem I , III, VI Festiwali Kultury Polskiej (Wilno, Litwa), laureatem II, IV Festiwali Zespołów Folklorystycznych Krajów Nadbałtyckich (Elbląg, Polska). Na Międzynarodowym Turnieju Tańców Narodowych w Elblągu oraz na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Ludowych w Nordkoping’u (Szwecja) Zespół zdobył II miejsca. Na Międzynarodowym Festiwalu Krajów Europejskich (Recklinghausen, Niemcy), wśród 53 zespołów, „Zgoda” uplasowała się na II pozycji. Zespół ma w swym dorobku olbrzymią liczbę nagród i odznaczeń. Uhonorowany został, m.in. wyróżnieniami Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury Republiki Litewskiej oraz Premiera Republiki Litewskiej.W 2009 roku ZTL „Zgoda” otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Z Zespołem współpracowali tacy wybitni choreografowie i znawcy kultury polskiej jak Czesław Kujawski, Janusz Chojecki, Anatol Kocyłowski, Sławomir Mazurkiewicz, Maria Wnęk, Norbert Poźniewski.

Już od kilku lat ZTL „Zgoda” cieszy się współpracą i przyjaźnią ze światowymi autorytetami folkloru ludowego – Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego oraz Litewskim Państwowym Zespołem Pieśni i Tańca „Lietuva”. Wielu członków i wychowanków Zespołu, zainspirowanych działalnością artystyczną w „Zgodzie“, ukończyło instruktorskie kursy z zakresu tańców narodowych oraz ludowych i teraz prowadzą zajęcia w zespołach folklorystycznych. Dla niektórych zespolaków „Zgoda“ była „natchnieniem“ do dalszej edukacji muzycznej (wokalnej lub tanecznej), czego efektem są kariery zawodowe kilku osób.

  • Choreograf – Mirosław Woitiulewicz
  • Chórmistrz – Iwona Bujnowska
  • Kierownik muzyczny –Romuald Piotrowski
  • Instruktorzy tańca – Krystyna Pomiećko, Marta Swatkowska, Greta Wiszniewiecka
  • Prezes - Henryk Kasperowicz

Zdjęcia:

VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla  tu_ne_vienas Lochowo robotikavaikams