2

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2016 metais aukojo 2% savo pajamų mokesčio Gimnazijai!

Mūsų Eglutė

Prakartėlė 2017

Skambučių tvarkaraštis

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 9 50 - 10 35        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

Apie mus rašo - Spauda

spauda

Mariuš Voitkun - Penki egzaminų „šimtukai"

Mariusz Wojtkun

Mūsų gimnazijai – 10 metų 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Diplomai ir padėkos

Dip1

Pagalbos linija

p linija2

Video archyvas

gymnasium video

Gimnazijos vizija – švietimo ir kultūros centras:

  • Gimnazija – harmoninga su savo aplinka;
  • Gimnazija – tai mokymas ir mokymasis; gimnazija – paslanki ir lanksti struktūrų kaitai;
  • Gimnazijos narius sieja bendruomenės jausmas (kultūrinės vertybės, tradicijos ir papročiai, atsakomybės jausmas);
  • Gimnazija stengiasi sukurti ir išlaikyti sąlygas, kuriomis visi jos bendruomenės nariai gali sėkmingai mokytis;
  • Gimnazijos vadovai ir mokytojai – partneriai, dalyvaujantys ugdymo procese, atviri diskusijai, kartu planuojantys perspektyvą ir įgyvendinantys ją.

Gimnazijos misija - kurti humanistinę gimnaziją, tokią gimnaziją, kurioje viskas nukreipta į besimokantį žmogų;

  • ne tik perteikti mokiniams žinias, bet kiekviename vaike matyti augantį žmogų, už kurio tapsmą esame atsakingi;
  • išmokyti vaiką gyventi, remiantis bendražmogiškosiomis vertybėmis, atskleisti mokinių galimybes;
  • gerbti ir paisyti vaiko poreikius, kad stiprintum jo savosios vertės pajautimą;
  • sudaryti sąlygas jaunam žmogui suvokti savo tikruosius troškimus, sugebėjimus, atskleisti jame glūdinčias vidines galimybes;
  • sukurti demokratišką ir laisvą mokymosi gimnazijoje atmosferą; skatinti kūrybingai spręsti problemas..
VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla  robotikavaikams
tunevienas