2

2

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2017 metais aukojo 2% savo pajamų mokesčio Gimnazijai!

Prakartėlė 2018

Skambučių tvarkaraštis

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 9 50 - 10 35        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

„Sveikata visus metus”

sveikata

Geriausias 2018 metų mokinys

geriausias_mokinys_2018

Apie mus rašo - Spauda

spauda

Mariuš Voitkun - Penki egzaminų „šimtukai"

Mariusz Wojtkun

Mūsų gimnazijai – 10 metų 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Diplomai ir padėkos

Dip1

"Auk sveikas, vaike"

sveikas_maistas

Pagalbos linija

p linija2

Video archyvas

gymnasium video

Gimnazijos vizija:

  • svarbus kultūrinis, pilietinis bei auklėjamasis Rudaminos bendruomenės ir aplinkinių gyvenviečių židinys;
  • atvira pozityviai kaitai, inovacijoms ir idėjoms, nuolat besimokanti šiuolaikinė ugdymo įstaiga, patraukli savo turiniu, darbo metodais, kokybišku ugdymu;
  • efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti vaiko saugumą;
  • tenkinanti įvairių gebėjimų mokinių poreikius, organizuojanti įvairią neformaliojo švietimo ir popamokinę veiklą, sauganti etnokultūrinį paveldą, teikianti kokybišką vidurinį išsilavinimą lenkų bei rusų kalbomis.

Gimnazijos misija:

  • Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą, ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką, laisvą, sveiką žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.
VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla  tu_ne_vienas Lochowo robotikavaikams