2

2


Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2016 metais aukojo 2% savo pajamų mokesčio Gimnazijai!

Tarptautinė vaikų gynimo diena 2018

Skambučių tvarkaraštis

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 10 00 - 10 45        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

„Sveikata visus metus”

sveikata

Apie mus rašo - Spauda

spauda

Mariuš Voitkun - Penki egzaminų „šimtukai"

Mariusz Wojtkun

Mūsų gimnazijai – 10 metų 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Diplomai ir padėkos

Dip1

Pagalbos linija

p linija2

Video archyvas

gymnasium video

Vilniaus rajono F. Ruščico gimnazijos Mokinių savivalda (toliau – MS) yra savarankiška, nesiekianti pelno organizacija, vienijanti moksleivius – savo narius. Ją sudaro 7-8 ir I-III G klasių mokiniai (po 1-2 atstovus iš kiekvienos klasės), kurie renkami atviru balsavimu savo klasės mokinių balsų dauguma. MS veiklai vadovauja pirmininkas bei keli jo padėjėjai (visi jie sudaro Mokinių tarybą), kurie būna renkami atviru balsavimu per pirmąjį Mokinių savivaldos susirinkimą. Penki Mokinių tarybos nariai priklauso gimnazijos tarybai. Mokinių savivaldos nariai į susirinkimus renkasi kartą arba du kartus per mėnesį (o jei reikia – ir dažniau).

Mokinių savivaldos tikslas:

 • organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią , kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę..

Mokinių savivaldos uždaviniai:

 • Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, gimnazijos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;
 • Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei;
 • Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų;
 • Organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą;
 • Padėti organizuoti gimnazijos renginius;
 • Bendradarbiauti su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;
 • Ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos gimnazijos kūrimo;
 • Padėti spręsti problemas, susijusias su gimnazija.

Mokinių savivaldos principai:

 • bendradarbiavimo;
 • prieinamumo, atvirumo;
 • demokratiškumo;;
 • atsakingumo ir pareigingumo;
 • lygiateisiškumo.

 

Mokinių tarybos nariai (2017 - 2018 m. m.):

Mokinių savivaldos koordinatorė

Vyr. rusų kalbos mokytoja, socialinė pedagogė

Kristina Krepštul
Savivaldos pirmininkė Kamila Mackevič  (II Gb)
Savivaldos pirmininko pavaduotojai

Norbert Latkovki   (III Gb)

Evelina Gedrimaitė  (II Ga)

Atsakingi už renginių, akcijų, projektų organizavimą:

Norbert Latkovki   (III Gb)

Elžbieta Zinkevič  (II Gb)

Evelina Gedrimaitė ( IIIGa)

Katrina Bekešaitė (III Ga)

Kamila Mackevič  (II Gb)

Emilija Ukrainec (II Gb)

Barbara Fedosevič (II Gb)

Atsakingi už informacijos sklaidą:

Nikita Charčuk (8a)

Agnė Kodytė (IGa)

Danuta Gedrimaitė ( IGa)

 Atsakingi už stendo tvarkymą:

Karina Sibik (II Gc)

Danuta Gedrimaitė ( IGa)

Elžbieta Aktunovič (II Ga)

Agnė Kodytė (IGa)

 

VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla  robotikavaikams
tunevienas