2

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2016 metais aukojo 2% savo pajamų mokesčio Gimnazijai!

Mokytojų diena

Skambučių tvarkaraštis

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 9 50 - 10 35        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

Apie mus rašo - Spauda

spauda

Mariuš Voitkun - Penki egzaminų „šimtukai"

Mariusz Wojtkun

Mūsų gimnazijai – 10 metų 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Diplomai ir padėkos

Dip1

Pagalbos linija

p linija2

Video archyvas

gymnasium video

Eil.Nr  Vardas
Pavardė Kvalifikacinė kategorija    Dalykas Eil.Nr  Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija  Dalykas
 1. Žaneta Jankovska mokyt. metodininkė  informatika  39. Anastasija Janč vyresn. mokytoja fizika
 2. Marija Simanovič mokyt. ekspertė  pradinis ugdymas  -> gamta 
 3. Irena Aliaševič mokyt. metodininkė  pradinis ugdymas  ->  žmogaus sauga
 4. Marija Ostik vyresn. mokytoja  pradinis ugdymas  40. Kristina Voitechovič mokyt. metodininkė  biologija 
 5. Danuta Taraškevič vyresn. mokytoja  pradinis ugdymas  41. Helena Adamovič  vyresn. mokytoja matematika 
 6. Jelena Markevič mokytoja  pradinis ugdymas  42. Valentina  Tiščenko mokyt. metodininkė  matematika 
 7. Regina Makarevič vyresn. mokytoja  pradinis ugdymas  43. Halina Nikončik  vyresn. mokytoja  matematika 
 8. Liucija Tareilis mokyt. metodininkė  pradinis ugdymas  -> ekonomika 
 9. Miroslava Klim mokyt. metodininkė  pradinis ugdymas  44. Jolanta Lavrinovič  vyresn. mokytoja  matematika 
 10. Lucija Andrijevskaja vyresn. mokytoja  pradinis ugdymas  -> ekonomika
 11. Miroslava Jankovska mokytoja rusų kalba  45. Elena Vaskan  vyresn. mokytoja  pradinis ugdymas 
 12. Svetlana Juodelienė  mokyt. metodininkė rusų kalba ->  žmogaus sauga 
 13. Lilija Ukrainec mokyt. metodininkė  rusų kalba  46. Vera  Vaidak mokyt. metodininkė  kūno kultūra 
 14. Joana Malūnavičiūtė Liachovič mokytoja  anglų kalba  47. Jelena Kazanskaja   mokyt. metodininkė kūno kultūra 
 15. Irina Ralovec vyresn. mokytoja  anglų kalba  48. Vladislav Ruseckij  vyresn. mokytojas  kūno kultūra 
 16. Aldona Babičienė vyresn. mokytoja  anglų kalba ->  žmogaus sauga 
 17. Lucija Iljinienė mokytoja anglų kalba  49. Vytautas Vilipas  mokyt. metodininkas  kūno kultūra 
 18. Česlava Žebialovič mokytoja  prancūzų kalba  50. Alina Balkuvienė  mokyt. metodininkė  muzika 
 19. Oksana Zagurskaja vyresn. mokytoja  priešmokyklinės grupės pedagogė  ->  meninė raiška
 20. Lolita Palkovska - Trumpokais  mokyt. metodininkė lenkų kalba  51. Andžela Lazarenko vyresn. mokytoja   tikyba
->  istorija  52. Lena Masalska  vyresn. mokytoja ekonomika
->  pilietiškumo pagrindai  53. Ivan Parvicki  vyresn. mokytojas technologijos
 21. Helena Strela mokyt. metodininkė  lenkų kalba  ->  braižyba
 22. Alina Miloš vyresn. mokytoja  lenkų kalba  54. Vita Liuolienė vyresn. mokytoja technologijos
 23. Ilona Herman mokyt. metodininkė  lenkų kalba  -> informatika 
 24. Honorata Romanovska mokyt. metodininkė  chemija  55. Irena Lesnevska   vyresn. mokytoja  technologijos
 25. Raminta Tauraitė mokytoja  lietuvių kalba

->  informatika
 26. Laimutė Žilinskienė  mokytoja lietuvių kalba  56. Henrich Kasperovič mokytojas  choreografija 
 27. Ana Atkinskaja mokytoja   lietuvių kalba ->  būrelio "Zgoda" vadovas 
 28. Barbara Buinovska  mokytoja lietuvių kalba  57. Romuald Piotrovski  būrelio "Zgoda" vadovas 
 29. Arnoldas Prelgauskas vyresn. mokytojas  lietuvių kalba  58. Aleksander Subotkevič  vyresn. mokytojas  dailė
 30. Danutė Mikalauskienė  mokyt. metodininkė lietuvių kalba  59. Kristina  Voisiat vyresn. mokytoja  priešmokyklinės grupės pedagogė 
 31. Virgilija Barkauskienė mokyt. ekspertė lietuvių kalba  60. Marija Bogdevič   mokytoja pradinis ugdymas 
 32. Violeta Radevič mokytoja  lietuvių kalba  61. Greta  Višnevecka  būrelio vadovė  „Zgoda" 
 33. Irena Pročuchanova vyresn. mokytoja   lietuvių kalba  62. Renata  Utovka  mokytoja   dailė
 34. Robert Poliakovskis mokyt. metodininkas istorija  63. Božena Trusilevič  vyresn. mokytoja   priešmokyklinės grupės pedagogė
-> pilietiškumo pagrindai  64. Kristina Krepštul  vyresn. mokytoja  rusų kalba 
 35. Miroslav Matulianiec vyresn. mokytojas istorija  65. Agata Griškevič  mokytoja  pradinis ugdymas 
-> pilietiškumo pagrindai  66. Katažyna   Tamaševičienė  muzikos būrelio vadovė
 36. Alina Širvinska vyresn. mokytoja geografija  67.  Beata Valiuškevič  pradinio ugdymo vyresn. mokytoja 
 37. Diana Bucinskiene vyresn. mokytoja geografija  68. Gražyna  Veikšnia  ikimokyklinės gr. pedagogė 
-> biologija  69. Elžbieta Ilkevič mokytoja  priešmokyklinės grupės pedagogė 
 38. Regina Boris mokyt. metodininkė chemija  70.  Diana Jurgo  mokytoja  priešmokyklinės grupės pedagogė 
 71. Renata Skokunova mokytoja priešmokyklinės grupės pedagogė
VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla  tunevienas