2

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2016 metais aukojo 2% savo pajamų mokesčio Gimnazijai!

Rugsėjo 1-osios šventė

Skambučių tvarkaraštis

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 9 50 - 10 35        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

Apie mus rašo - Spauda

spauda

Mariuš Voitkun - Penki egzaminų „šimtukai"

Mariusz Wojtkun

Mūsų gimnazijai – 10 metų 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Diplomai ir padėkos

Dip1

Gimnazija iš paukščio skrydžio 2017

is_paukscio_skrydzio

Atvirų durų diena (video) 2015

atviru_duru_video

Video apie gimnaziją 2010

gymnasium video

Tėvų komitetas – gimnazijos savivaldos institucija, vienijanti visą gimnazijos bendruomenę, bendradarbiaujanti su gimnazijos taryba ir gimnazijos administracija, padedantys gimnazijos bendruomenei spręsti mokinių veiklos ir auklėjimo klausimus, užsiimanti švietėjiška veikla.

Tėvų komiteto veikla gimnazijoje:

   • domisi mokinių sveikatos priežiūra, maitinimu, mokymosi klausimais, lankomumu;
   • bendrauja su tėvais klasės tėvų susirinkimuose, bendrauja tarpusavyje ir su mokytojais;
   • mokytojams pageidaujant, dalyvauja svarstant mokinių elgesį, pažangumą, lankomumą;
   • mokytojams sutikus, dalyvauja pamokose, stebi mokinių elgesį, žinias, mokytojo bendravimą pamokų metu;
   • apie tėvų ir mokinių pageidavimus, pastabas informuoja gimnazijos vadovus;
   • tariasi dėl papildomų lėšų gimnazijos remontui, inventoriui, kitoms išlaidoms.

Tėvų komiteto veikla už gimnazijos ribų:

  • domisi mokinių popamokine veikla, atkreipia dėmesį į sunkiai auklėjamų vaikų elgesį viešose vietose;
  • dalyvauja įvairiuose gimnazijos renginiuose;
  • užsiima švietėjiška veikla.

Tėvų komitetas:

 • Violeta Cereška
 • Zbignev Turlinskas
 • Svetlana Apanasovič
 • Stanislav Valiuškevič
 • Regina Sakalauskienė
VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla