2

2

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2017 metais aukojo 2% savo pajamų mokesčio Gimnazijai!

Rudamina - Lochovo 2018

Skambučių tvarkaraštis

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 9 50 - 10 35        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

Geriausias 2018 metų mokinys

geriausias_mokinys_2018

Apie mus rašo - Spauda

spauda

Mariuš Voitkun - Penki egzaminų „šimtukai"

Mariusz Wojtkun

Mūsų gimnazijai – 10 metų 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Diplomai ir padėkos

Dip1

"Auk sveikas, vaike"

sveikas_maistas

Pagalbos linija

p linija2

Video archyvas

gymnasium video

Bendrosios nuostatos

Vadovaujantis ES kalbų politikos ir Lietuvos valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatomis siekiama, kad kiekvienas pilietis be gimtosios kalbos mokėtų dar 2 užsienio kalbas ir pradėtų jų mokytis nuo ankstyvo amžiaus. Europoje siekiama anksti pradėti mokyti užsienio kalbų, mokyti daugiau nei vienos užsienio kalbos.
Lietuvos EMILE tinklas jungia jau 12 Lietuvos mokyklų. EMILE klasėje siekiama integruoto dalyko ir prancūzų kalbos mokymosi – bent vieno dalyko mokoma ne gimtąja o prancūzų kalba. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija, norėdama paskatinti mokinius ir jų tėvus pasirinkti prancūzų kalbą, diegia šiuolaikišką integruoto prancūzų kalbos ir dalyko mokymo metodą ir suteikia mokiniams galimybę pasiekti aukštą kalbos lygį bei atverti kelius į frankofoniško pasaulio kultūrą.

Kas yra EMILE ?

 • EMILE klasės profilis paremtas integruotu dalyko ir užsienio kalbos mokymu : vienas ar keli dalykai iš dalies mokomi prancūzų kalba, tokiu būdu mokinys įvaldo dalyko sąvokas abiem kalbom.
 • EMILE metodus įtraukti į švietimo sistemas rekomenduoja Europos Taryba, skatinanti Europos piliečių daugiakalbystę.

Nauda:
Lingvistinė:

 • Daugiau dėmesio tikslinei kalbai
 • Kalba tampa mokymosi įrankiu ir tai stiprina mokinių motyvaciją
 • Dalykinių kompetencijų įgijimas: gamtos mokslų, istorijos, matematikos mokymas prancūzų kalba
 • Gimtosios kalbos kompetencijų stiprinimas taikant gretinimo metodą mokant prancūzų kalbos

Kognityvi:

 • Kas atrodo « akivaizdu ir suprantama » gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMIL’is mokymo procese naudojantis tokias strategijas kaip sąvokų suformulavimas kitaip, jų paaiškinimas, leidžia mokiniui tobulinti kritinį mastymą.
 • Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu rodo, kad mokinių rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni, nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų viena kalba.

Kultūrinė:

 • Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba
 • Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas
 • Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą
 • Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis mobilumo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje…

Trumpa anotacija.

2009 m. yra sudaryta sutartis: Prancūzų kultūros centro(PKC), atstovaujamo direktoriaus Pascal Hanse, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos direktorės Ž. Jankovskos.
Taip pat pasirašytos individualios sutartys tarp Prancūzų kultūros centro(PKC) ir mokytojų dalykininkų – fizikos ir kūno kultūros mokytojų, dirbančių Rudaminos F.Ruščico gimnazijoje. Pagal projektą „EMILE klasė“ PKC mokytojams organizuoja kalbinio ir pedagoginio pasirengimo programą, jiems leisiančią dėstyti savo dalyką pagal projekto „EMILE klasė“ reikalavimus. Šių mokymų dėka mokytojai galės pasiekti prancūzų kalbos lingvistinės kompetencijos B1 lygį ir pagilinti integruoto dalykų mokymo įgūdžius.
Mokymo programa parengiama trejų metų laikotarpiui.
Mokymams pasibaigus, mokytojai įsipareigoja dėstyti savo dėstomus dalykus prancūzų kalba. Šiais 2011-2012 mokslo metais Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje yra skirtos 2 savaitinės pamokos ir 3 neformaliojo ugdymo valandos prancūzų kalbai, taip pat prancūzų kalba jiems dėstomas kūno kultūros mokomasis dalykas bei gamta. Prancūzų instituto Lietuvoje dėka mokiniams užsakyta 3 prancūziški žurnalai: „Okapi“, „Images et doc“, „Le Francais dans le monde“.

 

VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla  tu_ne_vienas Lochowo robotikavaikams