2

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2016 metais aukojo 2% savo pajamų mokesčio Gimnazijai!

Rugsėjo 1-osios šventė

Skambučių tvarkaraštis

1. 8 05 - 8 50           5. 12 05 - 12 50

2. 8 55 - 9 40            6. 13 00 - 13 45

3. 9 50 - 10 35        7. 13 55 - 14 40

4. 10 55 - 11 40        8. 14 50 - 15 35

Apie mus rašo - Spauda

spauda

Mariuš Voitkun - Penki egzaminų „šimtukai"

Mariusz Wojtkun

Mūsų gimnazijai – 10 metų 2017

obchody_10_lecia_gimnazjum

Diplomai ir padėkos

Dip1

Gimnazija iš paukščio skrydžio 2017

is_paukscio_skrydzio

Atvirų durų diena (video) 2015

atviru_duru_video

Video apie gimnaziją 2010

gymnasium video

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Karjeros konsultavimo tikslas – padėti mokiniui analizuoti karjeros problemas, įveikti sprendimų priėmimo sunkumus, įgyvendinti priimtą sprendimą, suteikti mokiniui reikalingą pagalbą mokymosi, darbo paieškos ir kitais su karjera susijusiais klausimais.

Karjeros informavimo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (panaudojant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

2012 m. rugsėjo - 2014 m. balandžio mėn. mūsų gimnazija dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme ". Didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių karjeros kompetencijų ugdymui mokykloje.

2014 m. rugsėjo – 2015 m. balandžio mėn. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras numato finansuoti profesinio veiklinimo organizatorių veiklą. Profesinio veiklinimo organizatoriai jiems priskirtose savivaldybėse organizuos mokinių profesinį veiklinimą: vykdys įmonių ir organizacijų paiešką, rengs su jomis bendradarbiavimo sutartis, pildys įmonių, įstaigų bei organizacijų duomenų bazę, bendradarbiaus su bendrojo ugdymo mokyklomis, teiks informaciją, planuos ir organizuos mokinių vizitus . Ugdymas karjerai mūsų gimnazijoje yra integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles. Karjeros konsultacijas teikia psichologė Evelina Vaitkevičienė (113 kab.).

 

Karjeros konsultacijos teikiamos psichologo konsultacijų laiku:

Savaitės diena Konsultacijų laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 9.00 - 13.30 11.30 - 12.00
Antradienis 9.00 - 13.30 11.30 - 12.00
Trečiadienis 9.00 - 13.30 11.30 - 12.00
Ketvirtadienis 9.00 - 13.30 11.30 - 12.00
Penktadienis 9.00 - 13.30 11.30 - 12.00

 

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su specialistu individualiai.

Naudingos nuorodos:

VRSA  KLA   i0t820114  manovita  ecdl  erasmus+  olweus NEC emokykla